AUTO-MOTOR
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Dorota i Jerzy Kowalczyk
Get Adobe Flash player

Pomoce

         


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn

Opłaty za egzaminy

Bank Pekao S.A. 
72 1240 5598 1111 0010 8388 5508

W tytule wpłaty należy podać nazwisko, imię,
adres zamieszkania, numer PESEL oraz przeznaczenie wpłaty np.: opłata za egzamin praktyczny kat. “B”

 

Kategoria prawa jazdy

Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny

Razem

AM

30.00

140.00

170.00

A, A1, A2

30.00

180.00

210.00

B

30.00

140.00

170.00

B1, C1, D1, T

30.00

170.00

200.00

C, D

30.00

200.00

230.00

B+E

200.00

200.00

C+E, C1+E, D+E, D1+E

245.00

245.00

POZWOLENIE

30.00

125.00

155.00