AUTO-MOTOR
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Dorota i Jerzy Kowalczyk
Get Adobe Flash player

Kategoria A2Motocyklem o mocy nie przekraczającej 35 kW
i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzania zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotności mocy tego motocykla; motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW; zespołem pojazdów złożonym z jednego z w/w pojazdów wraz z przyczepą; pojazdami określonymi dla kategorii prawa jazdy AM.

Wymagany wiek - 18 lat

Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia na placu   manewrowym i w ruchu drogowym, także jazdę motocyklem po Olsztynie
po trasie egzaminacyjnej.

Powrót...