AUTO-MOTOR
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Dorota i Jerzy Kowalczyk
Get Adobe Flash player

Kategoria A1Motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3,
mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg; motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW; zespołem pojazdów złożonym z jednego z w/w pojazdów wraz
z przyczepą; pojazdami określonymi dla kategorii prawa jazdy AM
.

Wymagany wiek - 16 lat

Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia na placu   manewrowym i w ruchu drogowym, także jazdę motocyklem po Olsztynie
po trasie egzaminacyjnej.

Powrót...